TR

Türkçe

English

Sizi sizden daha iyi anlayarak, ihtiyaca uygun tedavilerle şirketinizi dönüştürür ve iyileştiririz.

 • Rekabet gücü azaldığında
 • Sürdürülebilir kâr oluşmadığında
 • Artan satış, azalan getiri ile sonuçlandığında
 • Kredibilite riski oluşmaya başladığında
 • Finansal ortaklıklar oluştuğunda
 • Vizyon değiştiğinde
 • Teknolojide hızlı değişim durumunda
 • Yeni rakipler piyasaya girdiğinde
 • Yeni nesil aile üyeleri işe katılmaya başladığında
 • Kurumları, rekabetçi güçleri, faaliyetleri ve verimlilikleri açısından sorgularız.
 • İnovasyon gücümüzü, global trendleri ve müşteri beklentilerini birleştirerek stratejiler oluştururuz.
 • Stratejiden operasyona verimlilik ve sürdürülebilirlik ile ilgili yol haritaları hazırlarız.
 • Teknoloji ve çağdaş yönetim metotlarını kullanarak verimlilik, hız ve etkinlik hedefleriz.
 • Tüm bu süreçlerde müşterilerimiz ile birlikte çalışırız.
 • Stratejik Yol Haritası
 • Orta ve Uzun Dönemli Planlama
 • Aile Anayasası / Ortaklık Protokolü
 • Etkinlik ve Verimlilik
 • Kurumsal Kaynak Planlaması
 • Sürdürülebilirlik
 • Satış ve Pazarlama Stratejileri
 • Marka Yönetimi
 • Finansal Kaynak Yönetimi
 • Eğitim / Kariyer Planlama
 • Performans Tabanlı Yönetim Sistemi
 • Süreçlerin Bilişim Ortamına Taşınması
 • Bütçeli Yaşam ve Hedeflerle Yönetim
 • Operasyonel Mükemmellik
 • Organizasyonel Kârlılık ve Verimlilik
 • 360 Derece Entegre Ekosistem
 • Performansa Bağlı Yönetim
 • Uyumlandırılabilir Süreçler
 • Öngörülebilir Risk Yönetimi
 • Akıllı Sistem ve BI Raporları
 • Mali Mesuliyet Merkezli Finansal Yapı
MAG Consulting - İş Geliştirme
MAG Consulting - Web Site
MAG Consulting - Web Site
MAG Consulting - Web Site