TR

Türkçe

English

ÜRÜNLERİMİZ

Kurumsal Check-Up
Değişim Yönetimi
MRM - Dönüştüren Kurumsal Planlama
HUB - Finansal Duyarlı Pazarlama Yönetimi
3 Aşamalı Planlama
Aile Anayasası ve Kurumsal Hukuk Sistemi

Kurumsal Check-Up

 • Süreçleri ve İşlevleri Analiz Etmek
 • Riskli ve Gelişime Açık Alanları Belirlemek
 • Potansiyel Fırsatlara Dikkat Çekmek
 • Kurumsal Gelişim Yol Haritası Çıkarmak
 • Bir 360 Derece Analizdir
 • Yönetsel, Kurumsal, Bireysel ve Hukusal Eksikliklere İşaret Eder
 • Alt Yapı Sorunlarını Tanımlar
 • Problemleri Öncelik Sırasıyla Paylaşır
 • Çözüm Önerileri ve Yolları Gösterir
 • Belirli Süreli Modüllere Bağlı Gelişim Projesi Önerir
 • Tepe Yönetim ve Uzmanlara Bağlı Çalışma Planı Sunar
 • Kademeli ve/veya Pilot Çalışma Opsiyonları Sunar
 • Uygulama Çalışmasına Danışman Desteği Kapsını Açar
MAG Consulting - Kurumsal CheckUP ve Yönetim Danışmanlığı
MAG Consulting - Web Site
MAG Consulting - Web Site

Değişim Yönetimi

 • Artan rekabet ortamında, kurumların gelişebilmesi ve kararlılıklarını sürdürebilmeleri için bazı yeterlilik ve becerilere sahip olmaları gerekir;
  • Zamanla değişen pazarın yönünü tahmin edebilmek
  • Gerçekçi hedefler belirleyebilmek ve bu hedeflere ulaşabilmek için uygulanabilir stratejiler geliştirmek
  • Hedef-sonuç odaklı iş yapma metodları ile geliştirilmiş stratejilere sahip olmak
  • İş süreçlerini etkin ve elverişli kılmak için enformasyon teknolojilerini etkili kullanabilmek
  • Tüm bunları gerçekleştirebilmek ve geliştirebilmek için organizasyon yapısına ve insan kaynaklarına sahip olabilmek
MAG Consulting - İş Geliştirme Çözümleri - Kurumsal Dönüşüm ve Değişim Yönetimi
MAG Consulting - Web Site
MAG Consulting - Web Site
MAG Consulting - Web Site

MRM

 • MEASURABLE

  Performans Tabanlı Ölçüm odaklı bir yapıyı ifade eder.

 • REPEATABLE

  Değişik kanallar ve mekanlarda tekrarı kolaylıkla mümkün iş modelleri sunar.

 • MANAGEABLE

  Sonuçları, süreçleri ve işlevleri kolayca yönetilen işletmeler oluşmasına olanak sağlar.

Ölçülebilir, Tekrarlanabilir ve Yönetilebilir Kurumsal Planlama

 • İç faktörlerin kişiye bağımlı olmadan tekrarlanabilir, yönetilebilir, ölçülebilir sistemlerle organize etmek
 • Akıllı yazılımlar ile 360 derece entegre ve güncel iş yönetimi yapısı oluşturmak
 • Performans tabanlı, sürekli ölçümlerle gelişen çevik bir firma yapısı kurmak
 • Etkili, pazar ihtiyaçlarına uygun ve müşteri odaklı iş geliştirmek
 • Müşterilerin duygularına hitap edebilen stratejik marka ve pazarlama iletişimi yapmak
 • Tüm süreçleri finansal destekli hedeflere ve ölçümlere bağlamak
MAG Consulting - Web Site
MAG Consulting - Web Site

HUB

Finansal Duyarlı Pazarlama Yönetimi

PAZARLAMA YÖNETİMİ

 • Müşteriye Odaklanmak
 • Finans, Satış ve Pazarlama Ekipleri için Ortak İş Hedefi Oluşturmak
 • Dağıtım, Satış ve Pazarlama Odaklı Sistem Kurmak
 • Kâr Merkezi Odaklı Ürün Kategori Yönetimi Yapmak

HUB

FİNANS YÖNETİMİ

 • Finansal Hedeflerin Pazarlama Planı ile Entegrasyonu
 • Bütçe Kontrol Paneli ile Çalışmak
 • Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
 • Mali Karar Destek Sistemleri
MAG Consulting - Web Site
MAG Consulting - Web Site
MAG Consulting - Web Site

3 Aşamalı Planlama - "Stratejiden Operasyona"

 • İşletmede Farkındalık Yaratmak

  • Kurumlara iş planlarını uygulamak ve sonuçlarını kontrol etmek.
  • Doğru ve tam sonuçlar elde etmek isteyen kurumlar için 5 adımdan oluşan tespitler önermek.
 • İş Yaklaşımlarının Oluşturulması ve Etkileşimli Zamanında Kontrol Yaklaşımı

  • Kurumların iş hedeflerini gerçekleştirmeleri ve başarıyı garantilemelerinde yardımcı olmak.
TanımlamalarDeğişim için tanımlama hedef ve amaçlar oluşturur, anahtar performans göstergeleri temel, basit puanlama tabloları geliştirir ve hesap tabloları tasarlar.
GörevlerTahminler ve extrapolasyonlar oluşturmak, bağlantıları ve korelasyonları birleştirmek, kontrol tabloları oluşturmak ve ‘0 tabanlı’ ilişkileri test etmek için gereklidir.
Uygulamaİş tanımları ve görevlerin eşleştirilmesi, kontrol tablolarındaki teknik- satış ve finansal korelasyonların testi için gereklidir.
Yönetimİş hedeflerini oluşturmak, performans yaklaşımları geliştirmek, zamanında aylık dönemlerde kontrol edilebilen verileri içerir.
İzleme ve TakipSistemin test edilmesi, yeni kontroller için yeni ara yüzler oluşturulması ve iş yaklaşımının yönetimi için anlık destek içerir.

Aile Anayasası

Aile Anayasası Nedir?

 • Aile Anayasası, aile büyüklerinin, ailenin gelecek nesillerinin kendi aralarında yaşamaları ihtimali olan sorunları öngörerek, bu sorunların aile birliğine zarar gelmeksizin çözülmelerini sağlamak amacıyla hazırladıkları ve de bütün aile fertlerinin uymak zorunda oldukları emredici güce sahip olan sözleşmedir.
 • Aile Anayasası, ailenin kurup geliştirdiği ve yararlanmakta olduğu varlıklarını koruyarak aynı zamanda ailenin kendi içindeki uyumun, birliğin, iyi niyetin ve aile üyeleri arasındaki sevginin devam etmesini sağlar.
  • Aile anayasası, şirketin kurumsallaşmasının yanında aile ilişkilerinin de kurumsallaşması sağlar.
  • Aile üyeleri arasındaki iletişimi destekler.
  • Aile hedeflerinin gerçekleşmesini sağlayacak yapının oluşturulmasını sağlar.
  • Aile arasındaki güveni geliştiren, aile fertlerinin çalışan ya da patron olarak dahil oldukları konulara ilişkin değer, felsefe, kural ve beklentileri açık bir şekilde ifade eder.
  • Aile ve işin birbirleriyle nasıl etkileşim içerisinde olacağını düzenleyen politikaları belirler.

Aile Şirketleri Dönüşüm Programı

 • İletişim Kanalları
 • Dijital Tabanlı İletişim
 • Etkileşim
 • Bilgi Birikimi / Yetenekler
 • Mali Durum
 • İmtiyazlar

Şirket İçi İletişim

 • Süreçler / İşlevler
 • Görev / Tanımlar
 • Yetki / Sorumluluklar
 • Görevli Profilleri

Yönetişim

 • Tepe Yönetim Etkileşim
 • Yönetim Komitesi (EXCOM)
 • 3 Aşamalı Planlama
 • Birimler İle Sıcak Temas

Tepe Yönetim Oluşturma

 • Aile/Şirket İlişkisi
 • Kurallar / Sınırlar
 • Uyumsuzluk Alanları
 • Çözümler / Öneriler

Yönetsel Hukuk

Aile Anayasasında Bulunması Gerekenler

 • Ailenin misyon ve değerleri
 • Yönetim ilkeleri
 • Yönetim kurulu, İcra kurulu
 • Aile bireyleri arasındaki ilişkiler
 • Profesyonel yönetici çalıştırma şartları
 • Aile bireyi yöneticilerin yetkinlikleri
 • Yeni şirket kurma sınırları
 • Aile ve şirket ilişkileri ayrımı
 • Aile meclisinde karar alma kriterleri
 • Aile meclisi toplantıları ve toplantı gündemleri
 • Aile meclisi yetkileri ve sorumlulukları
 • Varlıkların korunması temel ilkeleri
 • Hisselerin devri
 • Servet Yönetim İlkeleri
 • Satın alma ve satış anlaşmaları
 • Şirkette çalışma kuralları
 • İstihdam politikası
 • Gelecek nesillere mesajlar

ÇÖZÜMLERİMİZ

 • STRATEJİK PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ
 • SATIŞTA MÜKEMELLİK
 • ŞİRKET ALIM/SATIM VE OTAKLIKLARI
 • FİNANSAL YENİDEN YAPILANMA
 • STRATEJİK PLANLAMA
 • DİJİTAL DÖNÜŞÜM
 • STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI VE PERFORMANS YÖNETİMİ